ANALÝZA ŘEŠENÍ

Provedeme analýzu řešení s návrhem blokových schémat, návrhu hlavních použitých komponent a odhad ceny zařízení a odhad vývojových nákladů.

 

SCHÉMATA ZAPOJENÍ

Schéma zapojení je srdcem návrhu, když definuje celkovou funkčnost systému. Navrhujeme analogové a digitální obvody včetně výběru součástek, výpočet obvodů a výpočet spotřeby.

 

NÁVRH DPS

Ze schématu provedeme návrh desky plošných spojů včetně 3D výstupu pro použití v mechanických sestavách. Používáme vlastní knihovny vedené podle standardu IPC-7351.

 

 

NÁVRH FPGA

Využíváme obvody FPGA nebo CPLD, kde je to vhodné, které usnadňují návrh a umožňují budoucí změny funkčnosti bez nutnosti změny hardware. Programujeme především v jazyce Verilog, pířpadně ve VHDL.

MECHANICKÝ NÁVRH

Provedeme návrh mechaniky celého zařízení s výstupy pro CNC stroje, případně s výkresy pro ruční výrobu.

Pomocí sestav DPS a mechanických prvků již během návrhu eliminujeme riziko chyb při spojení jednotlivých komponent.

DOKUMENTACE

Vytvoříme výstupní dokumentaci pro výrobu a také technickou zprávu popisující jak funkčnost výrobku, tak i popis návrhu.

 

Cookies

Pro lepší používání stránek a pro náš obchod používáme jen nezbytné cookies.